Tääl riemmâđ puohah Anarâškielâ seervi tubetteijen!

 

Tubettem, adai videoi rähtim, almostittem já keččâm Youtube-nettipalvâlusâst, lii taan ääigi nuorâi já eres “trendlij” ulmui äigiájánâs. Tubetteijeeh adai ulmuuh, kiäh videoid rähtih, almostiteh táválávt videoblogijd adai vlogijd. Tohkis láá oovtâlágán videopeivikirjeh, main ulmuuh jyehih jieijâs argâpeeivi teikkâ herviis fiäránijd iärásáid.

Anarâškielâ servi haalijd iskâđ, maggaar ličij anarâškielâlij ulmui ohtâsâš Youtube-kanava. Servi addel keesi 2018 ääigi jieijâs jesânáid já eres ääšist movtáskâm ulmuid máhdulâšvuođâ almostittiđ vlogijd, adai tubettiđ Anarâškielâ seervi Youtube-kanavast. Ulmeh lii kavnâđ puohlágánijd ulmuid, kiäh liččii kiärguseh rähtiđ videoid anarâškielân já almostittiđ taid seervi Youtube-kanavan, juáháš ain oovtâ oho häävild.

Tubetteijein ij vattuu maggaargin oovdeb feerim videoi almostitmist, tast ko mij toollâp algâkeesi ääigi Anarâš ehidijd, main máttááttuvvojeh vuáđutááiđuh videoi kuvviimist, siskáldâs pyevtitmist já almostitmist. Keččâp oovtâst, maggaar ohjelmijd puhelimân teikâ tiäturân kalga luođiđ, vâi videoi editistem luhostuvá. Táválâš fiättupuhelin mast lii kamera heivee kale kuvviimân já siskáldâs ij lah tárkká räijejum, kohân tot lii sämikielân.

Kove Muu peivi -videost. Kove: Heli Huovinen

Tubettem, videoblogi, vlogi; taah láá säneh, moh iä veldihánnáá muštâl maiden, jis Youtube-videoi maailm lii aaibâs uđđâ äšši. Ovdâmeerhâ puáhtá elâččiđ keččâmin om. Yle Säämi nuorâ rävisulmui radio-ohjelm Sohkaršohkka Youtube-kanavast. Toho lii almostum ohtâ video meiddei anarâškielân, ko toimâtteijee Heli Huovinen kuvvij jieijâs argâpeeivist nuuvt kočodum My day adai Muu peivi -video. Toin piäsá jo aalgân!

Ulmen lii, ete puáttee keesi ääigi Anarâškielâ seervi Youtube-kanavast almostuuččii videoh jyehi oho. Taid puáhtá talle keččâđ já jyehiđ, já mastpa tom tieđiš, vâik kiinii movtáskičij algâttiđ jieijâs pisovâš Youtube-kanava aanaarkielân.

Jis tun lah perustum jyehiđ jieijâd anarâškielâlii argâpeeivi teikâ kuvviđ herviis fiäránijd skipárijguin oovtâ oho ääigi, vääldi ohtâvuođâ Anarâškielâ siärván, teikkâ ohtâvuotâolmooš Martta Alajärvin, martta.alajarvi@gmail.com. Muu kávná meid Facebookist tâi Instagramist uáli älkkeht.

 

Martta Alajärvi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *