Anarâškielâliih nuorah láá finniimin ennuv uđđâ luhâmuš aldapuátteevuođâst. Anarâškielâ servi lii finnim ruttâdem jieijâs projektân Tuhháát sijđod nuorâikirjálâšvuotâ anarâškielân. Taat proojeekt lii uási ovdeláá algâttum projektist Čyeti čälled anarâškielân, mon ulmen lii lasettiđ anarâškielân čäällim – já siämmást luuhâm.

Proojeekt ulmen lii jurgâlittiđ nuorâikirjálâšvuođâ anarâškielân. Juurdân lii, et nuorah láá meiddei aktivlávt fáárust jurgâlempargoost: ton lasseen et sij uážžuh jiejah vaikuttiđ toos, magareh kirjeh jurgâluvvojeh, te sij pyehtih uásálistiđ meid jieš jurgâlempaargon. Proojeekt ääigi mij čokkip jurgâlemjuávhu, mast láá fáárust sehe nuorah já hárjánâm jurgâleijeeh. Mij ornip kiiđâ ääigi muáddi jurgâlempargopáájá, moi ääigi nuorah peesih keččâlâddâđ jurgâlem já finniđ motomijd vuáđuravvuid hárjânâm jurgâleijein. Tast maŋa keessiv nuorâ jurgâleijeeh pyehtih kuuloold algâttiđ jieijâs jurgâlemprojektijd. Hárjánâm jurgâleijeeh láá mieldi ubâ jurgâlemproosees ääigi já stivrejeh nuorâid táárbu mield.

Sehe nuorâ jurgâleijeid já sii stivrejeijeid máksoo pälkki jurgâlum siijđoi mield.

Proojeekt ruávis äigitavlu:

  • kiđđâ 2019: Nuorâ jurgâleijei čokkim, stivrejeijei valjim, jurgâlempargopáájái toollâm
  • algâkeesi 2019: jurgâlemnáál kiirjij valjim, jurgâlempargoi algâttem
  • keesi 2019 – keesi 2020: jurgâlempargo oovtâst stivrejeijeiguin
  • ive 2020 loppâ: jurgâlusah valmâštuveh

Servi ocá tääl paijeel 16-ihásijd nuorâid, kiäh liččii moovtâ älgiđ jurgâleijen. Jis halijdah uásálistiđ uđđâ kirjálâšvuođâ pyevtitmân, te vääldi ohtâvuođâ proojeekt koordinaattor Petter Morottajan (anaraslosta@anaraskielaservi.fi, puh. 045 23 55 395 tâi FB:st Petter Morottaja) 15.2. räi.

Taan pargoost ij taarbâš leđe tievâslâš kielâtáiđu! Juáhhást lii vala ennuv maid oppâđ, meid hárjánâm jurgâleijein. Siämmást ko jurgâlah, šoodah kevttiđ kielâ ávhálii ulme pyerrin, oppâđ lase já vala tiänáđ-uv. Vääldi ohtâvuođâ!