Servi kuástid muáddi kirje ivveest (almostum kirjeh) já kuástid Anarâš-loostâ (luuvâ loostâ). Seervist lii ulmen vijđediđ lostâtooimâ meid nettiloostâi kuávlun (luuvâ nettiloostâ).

Anarâš-lostâ

Anarâš lii áinoo teddilum sämikielâlâš lostâ ubâ Suomâst, ko Sápmelaš-lostâ jooskâi almostuumist. Anarâš almostuvá kuulmâst viiđâ räi ivveest, main ohtâ nummeer lii kalender. Teddilemmeeri lii 500 pittád já lostâ vuolgâttuvvoo Suomâ lasseen Japanin, Amerikân, Kanadan, Sääksin, Hollandin, Ruotân já Taažân. Loostâst láá meiddei maaŋgah orjâlâšlohheeh. Tast láá äigikyevdilis ääših, novelleh, mainâseh, jotkâmuštâlusah sehe párnái já nuorâi ääših. Puoh numereh láá ivnenumereh.

Loostâ toimâttâs

  • Toimâtteijee: Petter Morottaja (anaraslosta@anaraskielaservi.fi), mediapargee
  • Máccum: Anssi Mattus
  • Västideijee uáivitoimâtteijee (saavâjođetteijee): Marja-Liisa Olthuis
  • Toimâttâskodde: Anarâškielâ seervi stivrâ
  • Teddilem: Waasa Graphics Oy

Anarâš-loostâ historjá

Anarâš-lostâ almostuuškuođij ive 1988, já vuosmuš nummeer lâi A5-stuárusâš mááŋgus. Numerist lijjii seervi pevdikirjeh, muáddi säniruossâháá, muáddi sargum kove, saavâjođetteijee sänivuáru já toimâttâs postâpalsta, mast pieijui joton loostâ nommâkišto. Numerist lâi meiddei siemin uđđâsâš vuosmuu anarâškielâ kuursâst, mii tollui Avelist kesimáánust 1988. Kuursâ ornij Laapi ollâopâttâh já máttáátteijen láin Kuobžâ-Saammâl Matti (Matti Morottaja) já Sevtil-Piäkká (Pekka Sammallahti). Kurssâliih lijjii neljinubáloh já maaŋgâs tááláin čällein čallii talle vuosmuu keerdi jieijâs eenikielân.

Ive maŋeláá almostui Anarâš Sápmelaš-loostâ numerin ađai ton lahtosin já tot lâi juo kirjeteddilemlájádâsâst teddilum, mut vala čapis-vielgâd. Ihepele maŋeláá (kesimáánust 1990) almostui olmâ Anarâš-lostâ, mon olgosaddelmân lâi servi finnim ruuđâ máttááttâsministeriöst kyevti nummeer várás. Tot-uv lâi vala čapis-vielgâd, mut juovláid 1990 almostui nummeer, mast lijjii juo ivnekoveh.

Loostâ kuhesáigásâš toimâtteijee lii lamaš Vuoli Ilmar (Ilmari Mattus), kote toimâttij loostâ aalgâ rääjist kidâ ive 2017 loopân. Tast maŋa toimâtteijen lii juátkám Eljas Niskanen já Petter Morottaja.

Anarâš-kalender

Anarâš-kalender lii almostum ive 1996 rääjist. Kalender siskeeld ulmui noomâid anarâškielân. Kalenderist lii jyehi ive mulsâšuvvee teema.

1996 Anarâš iveääigih
1997Puáris tááluh
1998Säämi pihtseh
1999(ij teema)
2000Säämi muorah
2001Säämi anotiiŋgah
2002Aanaarjäävri kyeleh
2003Säämi piäđuh
2004Säämi myerjih
2005Säämi kirjálâšvuotân vaikuttâm ulmuuh
2006Säämi varbuslodeh
2007Kuobbâreh
2008Párnái sárguseh já čalluuh ellein
2009Pase pääihih já sieidih
2010Anarâš purrâmâšah
2011Säämi kirdee tiivreh
2012Säämi peivikozzâlodeh
2013Säämi äigi
2014Olespyehčee čäcilodeh
2015Anarâš suuvah
2016Säämi jálukeeđgih
2017Eennâmpaihij nomâttâsah
2018 Euroop oppuulodeh
2019Anarâškiel šaddonoomah