Anarâškielâ seervi ihejesânin pyehtih servâđ puohah, kiäh mättih anarâškielâ. Ihejeessân ij taarbâš leđe anarâš suuvâst. Anarâškielâ táiđun rijttáá, jis addiittâl anarâškielân, ađai äddee táválijd saavâid já teevstâid sehe máttá sárnuđ älkkees anarâškielâ.

Ihejesânist lii vuoigâdvuotâ uásálistiđ, sárnuđ já jienâstiđ seervi ihečuákkimist. Ton lasseen ihejesânân vuolgâttuvvoo Anarâš-lostâ sehe Anarâš-kalender. Ihejeessân sáttá finniđ seervi pyevtittâsâid vyeledum hoddijn.

Jis ij määti anarâškielâ, mut haalijd tuárjuđ Anarâškielâ seervi tooimâ, te siärván puáhtá servâđ meiddei toorjâjesânin. Toorjâjesânijn lii vuoigâdvuotâ uásálistiđ seervi ihečuákkimân, já sijjân vuolgâttuvvoo sehe Anarâš-lostâ já kalender. Toorjâjeessân ij finnii vuáládâsâid seervist.

Seervist láá meid kunneejesâneh, kiäin lii vuoigâdvuotâ uásálistiđ ihečuákkimân já sijjân vuolgâttuvvoo lostâ já kalender. Sij meid finnejeh siämmáid vuáládâsâid ko ihejesâneh-uv. Kunneejesâneh iä määvsi jeessânmáávsu.

Jis halijdah servâđ Anarâškielâ siärván, vuolgât šleđgâpoostâ jeessânvästideijei čujottâsân callee@anaraskielaservi.fi.

 

Jeessânvuođâ hadeh:

Servâmmáksu (párnááh iä määvsi): 5 €

Ihejesânij ihemáksu: 10 €

Páárnáš vuálá 18 ive, ihemáksu: 5 €

Toorjâjeessân ihemáksu: 30 €