Kuinka voit osallistua inarinsaamen kielen elvytykseen?

Voit edistää inarinsaamea käyttämällä kieltä mahdollisimman paljon suullisesti ja kirjallisesti itsellesi luonnollisissa kielenkäyttötilanteissa. 

Voit edistää inarinsaamen luku- ja kirjoitustaitoa lukemalla inarinsaamenkielisiä lehtiä ja kirjoja ja kirjoittamalla inarinsaamenkielisiin julkaisuihin. 

Kirjoja voit tilata seuraavasta osoitteesta: callee@anaraskielaservi.fi. Luettelo Inarinsaamen kielen yhdistyksen julkaisemista kirjoista on luettavissa täällä.