1 §

Yhdistyksen nimi on Anarâškielâ servi r.y. ja sen kotipaikka on Inarin kunta Laapin maakunnassa.

2 §

Yhdistyksen kieli on inarinsaamen kieli. Rekisteröintikieli on kuitenkin suomen kieli. Pöytäkirjat käännetään suomen kielelle.

3 §

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää inarinsaamen kieltä kielipesä-, lehti- ja julkaisutoiminnalla sekä tiedon jakamisella.

4 §

Yhdistys ottaa vastaan lahjoituksia, ja viranomaisten luvalla suorittaa rahankeräyksiä, kilpailuja ja juhlia.

5 §

Yhdistyksessä on:

  • varsinaisia jäseniä, joilla on äänioikeus ja jotka maksavat vuosikokouksen määräämää jäsenmaksua, ja 
  • kannatusjäseniä, joilla on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta, ja jotka maksavat vuosikokouksen määräämän kannatusmaksun
  • yhdistysjäseniä, joilla on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta, ja joiden jäsenmaksusuuruus on sama kuin on kannatusjäsenillä, sekä
  • kunniajäseniä, joilla on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta, ja jotka ovat vapautettu jäsenmaksujen maksamisesta. Kunniajäsenellä, joka hyväksytään varsinaiseksi jäseneksi, on äänioikeus. Kunniajäsenet saavat kunniakirjan jäsenyydestään.

Yhdistyksen varsinainen jäsen on jokainen inarinsaamenkielinen, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy. Hallitus hyväksyy myös kannatusjäsenet, yhdistysjäsenet ja kunniajäsenet.

6 §

Vuosikokous valitsee vuosittain viisijäsenisen (5) hallituksen, joiden keskuudesta vuosikokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja joka jäsenelle varajäsenen. Vuosikokous valitsee myös sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja taikka hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtaja. Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri, taikka varapuheenjohtaja ja sihteeri.

7 §

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilien tulee olla valmiina viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta. Vuosikokous valitsee kaksi (2) varsinaista ja kaksi (2) varatilintarkastajaa tarkastamaan kyseisen vuoden tilit. Vuosikokous käsittelee tiliselvityksen ja päättää hallituksen tili- ja vastuuvapaudesta.

8 §

Johtokunta kutsuu kokoon vuosikokouksen. Yhdistyksen varsinainen vuosikokous pidetään ennen maaliskuun loppua.

9 §

Vuosikokouksen koollekutsuminen tapahtuu edellisen vuosikokouksen päätöksen mukaisesti viimeistään kymmenen (10) päivää ennen vuosikokousta. Ylimääräinen vuosikokous kutsutaan koolle, jos hallitus niin päättää, taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatii kirjallisesti hallitukselta jonkun tietyn asian käsittelemiseksi. Ylimääräinen vuosikokous tulee kutsua koolle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta siten, kuin vuosikokous on päättänyt eli kirjeellä taikka lehti-ilmoituksella.

10 §

Vuosikokous voi muuttaa näitä sääntöjä vähintään kaksi kolmasosan (2/3) äänimäärällä.

11 §

Yhdistys puretaan, jos kaksi (2) peräkkäistä vuosikokousta niin päättää kolme neljäsosan (3/4) äänimäärällä. Jos yhdistys puretaan, niin sen varat ja omaisuus annetaan Anara Sámisearvi rylle inarinsaamen kielen edistämiseksi