Marja-Liisa Olthuis
Puheenjohtaja
+358 40 544 7358
marja-liisa.olthuis@oulu.fi

Jenni Mattila
Hallintopäällikkö
+358 40 357 5844
haldattah@anaraskielaservi.fi

Kielipesä Piervâl
+358 40 743 7954
pierval@anaraskielaservi.fi

Kielipesä Piäju
+358 40 143 0195
piaju@anaraskielaservi.fi

Kielipesä Kuáti
+358 40 530 9808
kuati@anaraskielaservi.fi

Fabrizio Brecciaroli
Mediatyöntekijä
+41 76 241 5845
fabrizio.brecciaroli@gmail.com

Petter Morottaja
Jäsenvastaava
+358 45 235 5395
callee@anaraskielaservi.fi (jäsenasiat)
anaraslosta@anaraskielaservi.fi (media-asiat)
Facebook: Petter Morottaja